14. 04. 2010.

uvježbavanje No. X

I sat koji je kucnuo. Je. Stvarno je. Kucnuo.
Često je govorio: Daj mi bar odglumi.
A nitko nije. Onda. Ni sada. Nitko. To je istina.

A ja kažem da ste isti. Upravo.KAO TI.
Vjeruješ? Vjeruj!