10. 01. 2010.

.. i hijene se smiju dok napadaju

Jer znam: na nekom raskršću neću te videti više

Pružićeš nekome dlanove, prestaće putovanja

I pod krov neki svratićeš da se skloniš od kiše.Jutra koja ne cvijetaju (širim temu). Panika je jedini preuvjet uspjeha. 
[za život koji traje. I previše je biti sam. Malo je čak-biti jak]


Iz 2007.:
Uvijek sam listao do spomenute stranice
Opskurna dubokoumnost. Ranjena ljubav kao arhetip. Osjećajnost se ne smije promatrati očima vrijednosti. Ljubav je neuhvatljiva samo za kršćane. 
Danas sam neosoban.