01. 11. 2009.

~ This has been going on too long ~

send me a postcard from everywhere. Have you ever been suicidal?
Divna prijateljica mi je rekla da neće se sve u životu vraćati. Neće uvijek biti sto prilika.
Da kada se radi o ljudima- ljudi su ti koji daju priliku, to ovisi o njihovom karakteru.
Tvoj karakter je očito ulašten. Ever since I can remember you.

Čitati Bretona, raskidati i pokretati prijateljstva, zbog umjetnosti.
Čini mi se da sam za našeg odnošenja igrao ulogu sablasti. Htio sam da naš odnos bude neizbježan, a sada kada je prošla godina, sada kada su prošle godine, sada kada pričam s više njih, o više vas, a o istoj ulozi koju sam vam dao. Sada kada je svemu došao kraj.

Tvoje oči boje paprati. Boje meda.
Na dan mrtvih početi i umrijeti. Na dan mrtvih obilježavati. Kada ću te maknuti iz opće simbolike?

Per Q

danas je godina dana od nas.
za nas, da kažem.


jedna od naupečatljivijih noći. hvala ti.